Tag: քուն

Երեխայի քնի տևողությունը

erekhayi qni tevoghutyun

⏳ Որքան պետք է լինի երեխայի քնի տևողությունը՝ կախված տարիքից. ✅ 1-2 ամսական երեխաների համար՝ օրական մոտ 18 ժամ: ✅ 3-4 ամսական՝ մոտ 17-18 ժամ: ✅ 5-6 ամսական՝ մոտ 16 ժամ: ✅ 7-9 ամսական՝ մոտ 15 ժամ: ✅ 10 ամսականից մինչև 1 տարեկան՝ մոտ 13 ժամ: ✅ 1-1,5 տարեկան երեխան ցերեկվա ժամերին քնում է 2 անգամ: Առաջին քնի տևողությունն է 2-2,5 ժամ, [...]կարդալ ավելինԵրեխայի քնի տևողությունը