Tag: IQ test

IQ թեստ երեխաների համար

IQ test երեխաների համար

IQ թեստ երեխաների համար  Ի՞նչ կարող ենք մենք տեսնել փակ աչքերով (երազ)  Եթե գրենք հարյուր քառասուն և հարյուր քառասուն, կունենանք երկու հարյուր քառասուն: Ճիշտ է՞ սա (Ճիշտ է, մենք ունենք երկու «հարյուր քառասուն»)  Հնարավո՞ր է՝ ագռավը թռչի, եթե շունը նստած է պոչի վրա (այո, շունը իր պոչի վրա է նստած)  Այդ ո՞ր ժամացույցն է, որ [...]կարդալ ավելինIQ թեստ երեխաների համար