Tag: ինչպես դիմակայել շոգին

Ինչպես դիմակայել շոգին

 Ամառվա շոգին երեխաների օրվա ռեժիմը պետք է ենթարկել խիստ կանոնների․ տնից դուրս գալ միայն մինչեւ ժամը 11.00-ը եւ երեկոյան 18.00-ից հետո։ Երեխաների համար շատ վտանգավոր է արեւի անմիջական ճառագայթների տակ գտնվելը, որովհետեւ դա կարող է արեւահարման հանգեցնել։  Երեխան պետք է մի փոքր ավելի քիչ սննդամթերք ընդունի եւ տարբերությունը ջրով լրացնի,ծորակից հոսող ջրի փոխարեն շշալցված տարբերակին [...]կարդալ ավելինԻնչպես դիմակայել շոգին