ՀՀ ԿԳ նախարարություն

2018-2019թթ ուստարվա գարնանային արձակուրդի օրերը

գարնանային արձակուրդի օրերը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հուլիսի 11-ին ստորագրված 694-Ն հրամանում նշվում է 2018-2019թթ ուստարվա գարնանային արձակուրդի օրերը. 1-ին  դասարանցիների գարնանային արձակուրդները տրվում են 2019թ. մարտի 18-ից 31-ը ներառյալ: 2-րդ  դասարանցիների գարնանային արձակուրդները տրվում են 2019թ. մարտի 25-ից 31-ը ներառյալ: 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` 2019թ. մարտի 25-ից 31-ը ներառյալ:

2018-2019թթ ուստարվա ձմեռային արձակուրդի օրերը

ձմեռային արձակուրդի օրեր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հուլիսի 11-ին ստորագրված 694-Ն հրամանում նշվում է 2018-2019թթ ուստարվա ձմեռային արձակուրդի օրերը. 1-2-րդ  դասարանցիների ձմեռային արձակուրդները տրվում են 2018թ. դեկտեմբերի 24-ից 2019թ. հունվարի 20-ը ներառյալ: Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` 2018թ. դեկտեմբերի 24-ից 2018թ. հունվարի 6-ը ներառյալ:

2018-2019թթ ուստարվա աշնանային արձակուրդի օրերը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հուլիսի 11-ին ստորագրված 694-Ն հրամանում նշվում է 2018-2019թթ ուստարվա աշնանային արձակուրդի օրերը. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ` աշնանային՝ 2018թ. հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 4-ը ներառյալ, 1-2-րդ  դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2018թ. հոկտեմբերի 22-ից նոյեմբերի 4-ը ներառյալ: